İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İçinde yaşadığımız dünyanın en çarpıcı özelliği belki de değişimin baş döndürücü hızıdır. Teknoloji ile birlikte insan hayatını doğrudan ilgilendiren tüm alanlar da hızla değişmekte, bununla birlikte toplumsal dönüşümler de şaşırtıcı bir şiddet ve hızla ortaya çıkmaktadır. 2016 yılında kurulan Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi de yeniliklere açık ve yol gösterici kimliğiyle bu amaçla oluşmuştur. Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, bilim ve eğitim faaliyetlerinde insanı içinde yaşadığı toplumla birlikte ön plana çıkaran yaklaşımları benimseyen bir oluşumdur. İnsan ve topluma ilişkin bilimsel alanları disiplinlerarası bir bakış açısıyla irdelemeyi ve öğrencilerine hızla değişen dünyanın dinamiklerini anlama ve kavrama becerisi sunmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde yayın ve proje üreten öğretim kadrosuyla hedeflemiş olan Fakültemizde Psikoloji, Uluslararası İlişkiler, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim Tercümanlık Bölümleri bulunmaktadır.